ELLE Style Calendar (18/11 – 24/11)

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 16/05/2014 16:54:43

Mỗi ngày một phong cách với ELLE Style Calendar: sáng tạo với trang phục mỗi ngày cùng những gợi ý từ ELLE!

Nhóm thực hiện

Bài: Hứa Khánh Linh


Style Guide