instagram@jesssicajuliet – Makeup look portraits

Thích:
Bình luận:

Hình ảnh được cập nhật từ instagram @jesssicajuliet với #ellevietnam

Hình instagram của độc giả ELLEVietnam

So into portraits lately! This make up look is by the very talented@victornoblepr 💙💙💙 for @ellevietnam⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀
#fashion #fashionillustration #fashionart#fashionsketch #digitalsketch #digitalart#digitalillustration #digitaldrawing#instaart #fashionillustrated #beauty#beautylook #ellevietnam #ellemagazine#victornoble #makeup

Thích:
Bình luận:
Bình luận của bạn