ELLE Giới thiệu: 22 Britannia Road – Amanda Hodgkinson

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 08/11/2013 14:36:26

Tác phẩm cảm động về cuộc tái hợp một gia đình sau sáu năm vì Thế chiến thứ 2.

britannia-road

Dựa trên những kỷ niệm của mối quan hệ sâu sắc trước chiến tranh, họ đã cố gắng thiết lộp lại cuộc sống gia đình. Nhưng những biến cố đã trái qua trong thời chiến không thể cho họ có lại một gia đình hạnh phúc như xưa.

Tác giả: Amanda Hodgkinson

NXB: Pamela Dorman Books

Giá: www.amazon.com

 


Điểm tin & Sự kiện