ELLE giới thiệu: Đám đông cô đơn – David Riesman

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 07/11/2013 15:47:46

Đám đông cô đơn đưa ra một góc nhìn hoàn toàn mới mẻ nhưng có thật về thế giới nhân loại.

-004

Tác giả: David Riesman
NXB: Dân trí
Giá: 90.000 VNĐ

Con người luôn cố gắng làm mọi thứ để cảm thấy hạnh phúc hơn, nhưng trong thế giới hiện đại ngày nay, dù đã có tất cả, người ta vẫn không hề cảm thấy điều đó. Đám đông cô đơn đưa ra một góc nhìn hoàn toàn mới mẻ nhưng có thật về thế giới nhân loại. Ở đó, con người dường như ngày càng chìm sâu vào thế giới nội tâm, trở nên xa lạ với đồng loại. Lấy bối cảnh nước Mỹ đầu thế kỷ XX, khi xã hội sản xuất chuyển sang xã hội tiêu thụ, tác giả dẫn dắt người đọc đến một nhận định bất ngờ: con người luôn bị định hướng dưới hình thức này hoặc hình thức khác, nên họ luôn mang cảm giác vong thân và cô đơn.

Chuyện đâu chỉ xảy ra với riêng người Mỹ. Đám đông cô đơn là một cuộc giải phẫu xã hội hiện đại trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, chỉ ra những khuyết tật của con người, của xã hội, đồng thời cho thấy những cơ hội giúp con người trở nên hạnh phúc hơn. Và nếu tự do, hạnh phúc con người là mục tiêu hướng đến của mọi quốc gia, mọi xã hội, thì những bài học của Đám đông cô đơn vẫn luôn tươi mới. Những phân tích về các kiểu tính cách của “tầng lớp trung lưu mới” đã “mở ra những chiều kích thú vị trong hiểu biết của chúng ta” về các vấn đề tâm lý, chính trị, kinh tế mà mỗi cá nhân trong xã hội đương đại đang đối mặt. Được chọn là cuốn sách có ảnh hưởng nhất của thế kỷ XX, tựa đề Đám đông cô đơn còn được đưa vào bài hát I Shall Be Released năm 1967 của ca sĩ Bob Dylan.


Điểm tin & Sự kiện