ELLE Giới thiệu: Đi ngang Hà Nội – Nguyễn Ngọc Tiến

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 05/11/2013 14:55:45

Một cuốn sách đầy cảm xúc và những hiểu biết về Hà Nội theo chiều dài lịch sử.

di-ngang-ha-noi

Một cuốn sách đầy cảm xúc và những hiểu biết về Hà Nội theo chiều dài lịch sử, đưa người đọc về với tiếng chuông tàu điện leng keng, tiêng hát cùng tiêng đàn nhị ủ ê của người hát xẩm, cũng như những giai thoại dân gian, những bài văn vần từng lưu truyền một thuở…

Tác giả: Nguyễn Ngọc Tiến

NXB : Văn Học & Ghibooks

Giá: 69.000 VNĐ


Điểm tin & Sự kiện