ELLE Giới thiệu: Mong rằng hoa vẫn đỏ – Cầu Cung Khang

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 03/10/2013 15:44:08

Quyển sách là câu chuyện tiêu biểu về những người trẻ tuổi trong thế giới thành thị.

Sáu người trẻ tuổi sống ở chốn thành thị, họ vừa có tình cảm với nhau, đồng thời lại vì một số chuyện mà nghi ngờ lẫn nhau, từ đó đã xảy ra một loạt những mối quan hệ tình cảm phức tạp và rắc rối.

Tác giả: Cầu Dung Khang

Dịch giả: Nguyễn Đức Vịnh
NXB: Lao Động
Giá: 78.000 VNĐ

5


Điểm tin & Sự kiện