ELLE Giới thiệu: Home – Charles Faudree

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 07/11/2013 14:55:49

Nhà thiết kế nội thất nổi tiếng Charles Faudree đã mời rất nhiều người bạn của mình giới thiệu về không gian sống của họ và chắt lọc ra những gì tinh tế nhất.

-003

Tác giả: Charles Faudree

NXBBarnes & Noble

Tham khảo tại: amazon.com

“Phần quan  trọng  nhất  mà  mỗi  ngôi nhà  cần phải  có là một tâm hồn”.  Nhà thiết   kế  nội   thất   nổi   tiếng   Charles Faudree đã  mời  rất  nhiều người  bạn của  mình:  các nghệ  sĩ, kiến  trúc  sư… giới thiệu về không gian sống của họ và chắt lọc ra những gì tinh tế nhất.


Điểm tin & Sự kiện