ELLE Giới thiệu: Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 08/11/2013 14:36:08

Tác giả: Jonas Jonasson NXB: Piratförlaget AB Giá: www.amazon.com Ông Karlsson trèo qua cửa sổ Viện dưỡng lão và biến mất vào đúng sinh nhật 100 tuổi của mình, bỏ mặc bữa tiệc và quan khách. Câu chuyện dẫn dắt người đọc nhìn lại lịch sử thế giới thế kỷ 20.

jonas-jonasson

Tác giả: Jonas Jonasson
NXB: Piratförlaget AB
Giá: www.amazon.com

Ông Karlsson trèo qua cửa sổ Viện dưỡng lão và biến mất vào đúng sinh nhật 100 tuổi của mình, bỏ mặc bữa tiệc và quan khách. Câu chuyện dẫn dắt người đọc nhìn lại lịch sử thế giới thế kỷ 20.


Điểm tin & Sự kiện