What’s hot on ELLE Network? (16/12 – 22/12)

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 14/08/2019 16:19:59

Ngô Thanh Vân dự ZERO Awards của UNICEF, đạo diễn Trần Anh Hùng về giảng dạy tại Việt Nam, diễn viên Lan Phương xuất hiện trong hài Tết với Công Lý…

hottuan1

Nhóm thực hiện

Thực hiện: Bình Phạm

Ảnh: Tư liệu


Điểm tin & Sự kiện