What’s hot on ELLE Network? (18/11 – 24/11)

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 14/08/2019 16:24:34

Thanh Bùi, Công Trí đang được quan tâm trong ELLE Fashion Show, ngoài ra Khương Ngọc, Hà Anh và Rihanna cũng là những cái tên nổi bật tuần qua.

Nhóm thực hiện

Thực hiện: Bình Phạm


Điểm tin & Sự kiện