What’s hot on ELLE Network? (25/11 – 1/12)

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 02/12/2013 15:52:17

Tuần này, những gương mặt nghệ sĩ nữ đã thu hút sự chú ý áp đảo của công chúng.

Nhóm thực hiện

Thực hiện: Bình Phạm


Điểm tin & Sự kiện