Hậu trường bộ ảnh chụp bìa tạp chí ELLE Man số 11

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 14/08/2019 16:00:16

ELLE giới thiệu bạn hậu trường bộ ảnh chụp bìa tạp chí ELLE Man số 11, số ra ngày 30/03/2015, gương mặt rocker Phạm Anh Khoa

Nhóm thực hiện

Photography: Bobby Nguyễn


ELLE Man