Hậu trường bộ ảnh chụp bìa tạp chí ELLE Man số 11

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 16/04/2015 15:58:15

ELLE giới thiệu bạn hậu trường bộ ảnh chụp bìa tạp chí ELLE Man số 11, số ra ngày 30/03/2015, gương mặt rocker Phạm Anh Khoa

Nhóm thực hiện

Photography: Bobby Nguyễn


ELLE Man