Khảo sát về đời sống tinh thần của phụ nữ hiện đại

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 24/04/2014 18:11:03

Tạp chí ELLE trên khắp thế giới thực hiện một cuộc điều tra về suy nghĩ và trạng thái tinh thần của phụ nữ trong đời sống hiện nay.

Các câu trả lời sẽ được tập hợp thống kê trên quy mô toàn cầu để đưa ra một cái nhìn bao quát về đời sống tinh thần của phụ nữ. ELLE Việt Nam rất mong các bạn hỗ trợ và bỏ chút thời gian trả lời cho bản danh sách câu hỏi dưới đây.

Danh tính của bạn sẽ không hề hiện lên trong danh sách kết quả. Bạn có thể lựa chọn để lại email của mình để nhận kết quả thống kê nếu bạn muốn.

Click vào đây để thực hiện bài khảo sát. Chúng tôi cảm ơn sự giúp đỡ và thiện chí của bạn.

 


Hoạt động của ELLE