Collection pictures “Câu chuyện của Trunks” ELLE tháng 7/2013

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 07/09/2013 23:27:55

Nhóm thực hiện

Hậu case Shot memory picture Câu chuyện của Trunks of file chí Phái Đẹp ELLE, the number of tháng 7, ra day 20/06/2013 
Chỉ đạo nghệ thuật: Dũng Yoko 
Nhiếp ảnh gia: Tang Tang 
Video: Neena Nguyễn 
Stylist: Kim Tuyến Nguyễn 
Stylist Trợ lý: Ngọc Lê 
Trang điểm và tóc: Tùng Châu 
Mô hình: TyD, Hoàng Oanh 
Props: Bình Sơn 
Trợ lý: Vân Trang, Nga Hồ 
Âm nhạc: Điều gì đã xảy ra với bà


Khách Sạn & Resort