Đêm trình diễn ELLE Fashion Show Xuân-Hè 2014

Biên tập
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 29/11/2013 14:58:27

ELLE Fashion Show Xuân Hè 2014 đã có một đêm thành công vào ngày 28.13.2013 tại số 5, Nguyễn Tất Thành, Q.4, Tp.HCM.

Nhóm thực hiện

ELLE Fashion Show Xuân Hè 2014 đã có một đêm thành công vào ngày 28.13.2013 tại số 5, Nguyễn Tất Thành, Q.4, Tp.HCM.

Designs by: Công Trí, Hiền Lê, Leroy Nguyễn, and RUE DES CHATS (Anhuong Tran và Lê Minh)

A film by: Colin Weiss (https://www.colinweissdesign.tumblr.com)


Khách Sạn & Resort