ELLE Fashion Show Spring/Summer 2012 – ADRIAN ANH TUẤN Collection – Phái đẹp – ELLE

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 05/09/2013 14:54:50

Bộ sưu tập của ADRIAN ANH TUẤN tại ELLE Fashion Show Spring/Summer 2012.


Khách Sạn & Resort