ELLE Fashion Show Spring/Summer 2012 – NHƯ DƯƠNG Collection – Phái đẹp – ELLE

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 05/09/2013 15:00:50

Phái đẹp – ELLE
WWW.ELLE.VN
Category
Howto & Style
License
Standard YouTube License


Khách Sạn & Resort