THÔNG TIN THÚ VỊ VỀ ELLE VIỆT NAM TRONG NĂM 2013 – Phái đẹp – ELLE

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 05/09/2013 14:58:11

http://www.youtube.com/watch?v=mz88GDor5Ag Đây là video giới thiệu những thông tin chung về ELLE Việt Nam trong năm 2013, gồm những ấn phẩm, sản phẩm, giải thưởng và sự kiện trong năm 2013. . Ấn phẩm in: Phái đẹp – ELLE, phát hành thứ 5 tuần thứ 3 hàng tháng . Phụ trương: ELLE Man, ELLE Collections, […]

http://www.youtube.com/watch?v=mz88GDor5Ag

Đây là video giới thiệu những thông tin chung về ELLE Việt Nam trong năm 2013, gồm những ấn phẩm, sản phẩm, giải thưởng và sự kiện trong năm 2013.

. Ấn phẩm in: Phái đẹp – ELLE, phát hành thứ 5 tuần thứ 3 hàng tháng
. Phụ trương: ELLE Man, ELLE Collections, ELLE Decoration, ELLE Beauty Collections…
. Trực tuyến: trang web WWW.ELLE.VN, Ứng dụng trên iPad, E-newsletter hàng tuần, kênh youtube của ELLE Việt Nam (ELLE Beauty Class, Sự kiện…)
. Sự kiện: ELLE Fashion Show, ELLE Beauty Awards, ELLE Private Sale…

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng email phaidepelle@elle.vn hoặc truy cập Facebook www.facebook.com/ellevn


Khách Sạn & Resort