Đại dương xanh thẳm

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 15/08/2018 03:40:12

Từ xanh nước biển tới xanh thẫm huyền bí của màn đêm, những phụ kiện đẹp nhất của mùa này đã được khoác lên mình gần như mọi sắc xanh.

 


ELLE Accessories