Làn sóng túi xách mini-bag

Biên tập
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 14/08/2019 16:12:03

Kích cỡ của chiếc túi xách cũng có thể tạo phong cách riêng độc đáo cho bạn.

Nhóm thực hiện

Thực hiện: Liên Chi


ELLE Accessories