Làn sóng túi xách mini-bag

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 07/05/2014 10:46:43

Kích cỡ của chiếc túi xách cũng có thể tạo phong cách riêng độc đáo cho bạn.

Nhóm thực hiện

Thực hiện: Liên Chi


ELLE Accessories