Tựa như chất lỏng

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 15/09/2013 13:42:59

Tựa như một món kim loại bị nấu chảy, những món phụ kiện còn mang hình dáng của những chất lỏng đủ màu.


ELLE Accessories