Atias Huynh out of CHANEL fashion show 2015

Biên tập
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 14/08/2019 16:03:56

jacket: Zara / shirt: Forever 21 / beanie: h&m / Monster Bag : Claire

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.

#ELLEVietnam