beYou.

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 29/11/2016 10:49:00

Simple but always elegants là hướng phong cách mình luôn luôn thích.

Nhưng quan trọng hơn là beYou., mặc đồ hợp với body, thể hiện đc nét đẹp của bản thân nhất.


#ELLEVietnam