Chỉ là tôi….

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 21/03/2015 18:38:35

Tôi thích thay đổi nhiều phong cách khác nhau từ năng động tới dịu dàng, lâu lâu lại muốn một chút phá cách…
Nhưng rồi cũng chỉ là tôi là tôi…


#ELLEVietnam