Color-Block

Biên tập
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 31/08/2014 23:11:07

Ao’: ZARA
Vay’: BYSI
Giay: Sophia Webster
Tui’: Givenchy
Kinh’: Dior
Xem them anh tai: http://www.crystalphuong.net/2014/08/crystals-closet-flamingo-dream.html

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.

#ELLEVietnam