Go away

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 18/12/2014 11:50:45

Chẳng có ai sống mãi với quá khứ, hãy tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Bạn sẽ sống tốt hơn, và hạnh phúc hơn. Tôi dám chắc đấy !


#ELLEVietnam