instagram@huynhptnhi – Bìa Chi Pu trên ELLE Vietnam

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 26/09/2017 19:02:53

Hình ảnh được cập nhật từ instagram @huynhptnhi với #ELLEVietnam

Nhóm thực hiện

Tạp chí Phái Đẹp ELLE


#ELLEVietnam