instagram@jesssicajuliet – Makeup look portraits

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 27/09/2017 21:23:12

Hình ảnh được cập nhật từ instagram @jesssicajuliet với #ellevietnam

Hình instagram của độc giả ELLEVietnam

So into portraits lately! This make up look is by the very talented@victornoblepr ??? for @ellevietnam⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀
#fashion #fashionillustration #fashionart#fashionsketch #digitalsketch #digitalart#digitalillustration #digitaldrawing#instaart #fashionillustrated #beauty#beautylook #ellevietnam #ellemagazine#victornoble #makeup

Nhóm thực hiện

Tạp chí Phái Đẹp ELLE


#ELLEVietnam