instagram@tangtangstudio – Girl in the Dior bag

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 26/09/2017 19:09:13

Hình ảnh được cập nhật từ instagram @tangtangstudio với #ELLEVietnam 

Doan Phuong ANh - Tang Tang

#bts #ellevietnam april 2014

Nhóm thực hiện

Tạp chí Phái Đẹp ELLE


#ELLEVietnam