Lady in black

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 14/08/2019 16:04:49

Cropped “tự chế” bằng cách gấp ngược vào trong.
Váy xẻ tà theo dáng bút chì nhỏ dần ở phần chân váy.
Vì toàn bộ đều là màu đen nên mình chọn thêm accessory là khăn buộc có màu vui mắt (nhẫn màu đỏ nữa nhưng trong hình này thì nhìn ko rõ nhẫn ở tay phải) 🙂


#ELLEVietnam