Never give up

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 06/05/2014 18:07:29

Sau thất bại là những bài học vô giá, đừng từ bỏ cuộc sống dù cuộc sống đối xử thiên vị với bạn bao nhiêu, nhớ rằng cái gì cũng có cái giá của nó, mất thứ này bạn sẽ nhận được nhiều thứ khác hơn. Xin đừng từ bỏ..!!!


#ELLEVietnam