Rockchic girl.

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 14/08/2019 16:05:03

Có thể chúng ta sẽ bị trùng í tưởng, trùng sở thích, trùng cả phong cách thời trang với một người nào đó. Nhưng sẽ ko ai nhầm bạn được với ai đâu.. Nếu bạn có một “chất” riêng và tự tin về nó.


#ELLEVietnam