Vuvuzela

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 03/05/2014 21:35:01

Đây là bộ trang phục hơi “edgy” một chút so với phong cách thường ngày của tớ, để gặp gỡ bạn bè tại Vuvuzela Beer Club.

Cherrypie


#ELLEVietnam