Các hạng mục bình chọn

1. Nữ ca sỹ phong cách nhất của năm
2. Nam ca sỹ phong cách nhất của năm
3. Nữ diễn viên phong cách nhất của năm
4. Nam diễn viên phong cách nhất của năm
5. Nữ người mẫu phong cách nhất của năm
6. Nam người mẫu phong cách nhất của năm
7. Nhà thiết kế phong cách nhất của năm
8. Người dẫn chương trình phong cách nhất của năm
9. Người có phong cách thời trang ảnh hưởng trên mạng xã hội nhất của năm

Đơn vị đồng hành