Cách thức bình chọn

– Bước 1: truy cập vào website www.elle.vn/style-awards (trên cả thiết bị điện thoại và máy tính)
– Bước 2: đăng nhập tài khoản bằng trang facebook cá nhân hoặc đăng ký tài khoản tại trang web
– Bước 3: nhấn bình chọn cho ứng viên sáng giá của từng hạng mục đề cử
Lưu ý: mỗi tài khoản được bình chọn 1 lần cho mỗi nhân vật, không giới hạn số lượng nhân vật và hạng mục

Đơn vị đồng hành