12 years a slave

Điểm tin & Sự kiện
Phim tranh giải Oscar của Brad Pitt được đưa vào giảng dạy
Bộ phim 12 Years A Slave không chỉ gây chú ý tại Oscar mà còn trở thành tư liệu để giảng dạy tại...
SP