authent

Tin làm đẹp
Authent - Bản giao hưởng mang tên "sắc đẹp"
Authent – bắt nguồn từ “authentic” mang ý nghĩa là đích thực, chân thực nhất.
ELLE Team SP
Tin làm đẹp
Authent II - Thấu hiểu cơ chế hồi sinh làn da đích thực
Lấy cảm hứng từ chữ “authentic” trong tiếng Anh mang ý nghĩa về sự đích thực, nguồn cội, tuyệt...
ELLE Team