Banyan Tree

Điểm tin & Sự kiện
Banyan Tree và AccorHotels tuyên bố quan hệ hợp tác chiến lược
Banyan Tree Holdings tuyên bố đã ký kết một hiệp định khung với AccorHotels. Trong mối quan hệ...
SP