bst thu dong 2013

Bộ sưu tập thời trang
Âm hưởng Shakespeare trong BST của Alexander McQueen
Mùa Thu-Đông năm nay, Alexander McQueen trình làng bộ sưu tập tại nhà hát Opera Comique nổi...
linhhua