cau chuyen quan bar

Trải nghiệm
Câu chuyện quán bar, rượu và đàn ông vốn nguy hiểm khi ở gần nhau
Mỗi người chúng ta xét cho cùng đều giống nhau, nhưng trong mỗi con người lại cũng có điểm khác...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE