duong ngoc tra

ELLE Interview
Dương Ngọc Trà: "Tôi không tiếc những gì đã qua"
[Tạp chí ELLE tháng 3/2017] Tôi nghĩ con người khi tìm hiểu về người khác và mọi vật, có xu...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE