elle thang 10

Tạp chí
ELLE tháng 10 /2015 - Forever young
Power Dressing - Thời trang dành cho người phụ nữ biết rõ giá trị của mình
Tạp chí Phái Đẹp ELLE