elle thang 7

Tạp chí
ELLE tháng 7 /2015 - Romantic beauty
Tôi có những người bạn rất “kỳ lạ” mà tôi thường gọi đùa là người-dịch-chuyển. Không dễ định vị...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE