nhung tam anh cu

Bí quyết sống
Những tấm ảnh cũ
Một ngày rỗi rãi, lang thang trong chiếc máy tính cá nhân, bạn vô tình quyết định xem lại ảnh cũ...
Thuy Nguyen