pho an my

ELLE Interview
Nghệ sĩ Piano Phó An My - Chặng cuối giấc mơ 10 năm
[Tạp chí ELLE – 11/2016] Sau “Bóng’’, “Lửa” - những tác phẩm được thể hiện theo tư duy âm nhạc...
SP
Nhà Hàng & Ẩm Thực
Nhạc sĩ Phó An My kết hợp Piano với tuồng cổ
Với sức hấp dẫn mạnh mẽ, mang tính triết lý cao, Tuồng đã lại một lần nưã truyền cảm hứng cho...
Thuy Nguyen
ELLE Interview
Phó An My - Thời gian để mơ...
Một nghệ sĩ độc tấu dương cầm độc lập, vừa mới chơi đàn trong Bóng và ELLE Show với sự ngẫy hứng...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE