thanh vu

ELLE Interview
Thanh Vũ - Vượt qua giới hạn tâm lý để bứt phá bản thân
[Tạp chí ELLE tháng 6/2017] Bạn có biết bác sĩ từng cho rằng cơ thể Thanh Vũ hoàn toàn không phù...
ELLE Team