thoi trang gap

Điểm tin & Sự kiện
"GAP for Good": Thời trang GAP và thông điệp phát triển bền vững cùng môi trường
Nhận thức rõ sự tác động to lớn của ngành công nghiệp thời trang lên môi sinh, thương hiệu thời...
SP
Tin thời trang
Thương hiệu thời trang Gap tung BST mới cho kì nghỉ lễ 2016
Xuyên suốt BST này là tinh thần Share Your Gift, Gap mong muốn mọi người cùng sẻ chia với nhau...
ELLE Team