Màu hoàng gia

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 14/05/2013 11:20:52

Hồi sinh từ thời nữ hoàng Margot đầy tai tiếng với trang sức đá quý và những chiếc đầm nhỏ giọt đỏ thẫm.

Hồi sinh từ thời nữ hoàng Margot đầy tai tiếng với trang sức đá quý và những chiếc đầm nhỏ giọt đỏ thẫm.