Kokology: Khám phá tính cách tiềm ẩn qua cách đọc báo

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 29/09/2017 13:55:57

Hãy xem cách đọc một tờ báo sẽ tiết lộ những bất ngờ gì về con người tiềm ẩn trong bạn nhé.

Hãy tưởng tượng, bạn vừa mới mua một tờ tạp chí nổi tiếng (như ELLE chẳng hạn), và mang về nhà đọc. Bạn lật qua những trang mục trong tờ tạp chí đó như thế nào?

1. Đọc toàn bộ tờ báo theo đúng thứ tự từ đầu tới cuối.
2. Tìm ngay những chuyên mục yêu thích và chỉ đọc duy nhất những mục này.
3. Lật bâng quơ các trang báo, thấy gì đáng chú ý thì đọc.
4. Sẽ đọc hết nhưng theo trình tự riêng của mình và luôn luôn thực hiện đúng như vậy.

Xem đáp án ở trang bên.

Nhóm thực hiện

Hải Âu (st) – Ảnh Tư Liệu


Trắc nghiệm