Thế giới thời trang
Thời trang trong phim: Thiếu nữ tuổi 30 (13 Going On 30)
Thưở ấu thơ, ai cũng đều mong muốn được trở thành “người lớn” thật nhanh, để có thể làm được...
SP